آخرين مطالب وارد شده در بخش أصول - سال تحصيلی 96 ـ 97

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه بيستم 96/7/26 برابر با 27محرم الحرام ...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نوزدهم 96/7/25 برابر با 26محرم الحرام...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هجدهم 96/7/23 برابر با 24محرم الحرام ...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفدهم 96/7/22 برابر با 23محرم الحرام ...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شانزدهم 96/7/19برابر با 20 محرم الحرا...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پانزدهم 96/7/18برابر با 19محرم الحرام...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه چهاردهم 96/7/17برابر با 18محرم الحرام...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه سيزدهم 96/7/16برابر با 17محرم الحرام ...

...


ادامه ...
01234567

آخرين مطالب وارد شده در بخش فقه - سال تحصيلی 96ـ 97

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيستم 96/7/26برابر با 27محرم الحرام...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه نوزدهم 96/7/25برابر با 26محرم الحرا...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه هجدهم 96/7/23برابر با 24محرم الحرام...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه هفدهم 96/7/22برابر با 23محرم الحرام...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه شانزدهم 96/7/19 برابر با 20 محرم ال...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه پانزدهم 96/7/18 برابر با 19محرم الح...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه چهاردهم 96/7/17 برابر با 18محرم الح...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه سيزدهم 96/7/16 برابر با 17محرم الحر...

...


ادامه ...
01234567

آخرین مباحث تالار علمی امام محمد باقر علیه السلام

آمار بازدیدکنندگان

816356
امروزامروز62
دیروزدیروز802
این هفتهاین هفته5985
این ماهاین ماه18365
کل بازدیدهاکل بازدیدها816356

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري