سال تحصیلی 97ـ 1396

عنوان کلیک ها
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل و چهارم 96/9/27برابر با 29ربيع الأوّل 1439 (ادله شرطیةاعلمیت ) 94
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل و سوم 96/9/26برابر با 28ربيع الأوّل 1439 (ادله شرطیةاعلمیت ) 88
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل ودوم 96/9/25برابر با 27ربيع الأوّل 1439 (ادله شرطیةاعلمیت ) 93
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل ويکم 96/9/22برابر با 24ربيع الأوّل 1439 (ادله عدم شرطیةاعلمیت ) 99
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهلم 96/9/21برابر با 23ربيع الأوّل 1439 (ادله اعلمیت مجتهد) 102
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : سي و نهم 96/9/20برابر با 22 ربيع الأوّل 1439 (ادله اعلمیت مجتهد) 108
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : سي و هشتم 96/9/19برابر با 21 ربيع الأوّل 1439 (ادله اخباریون در عدم جواز تقلید) 79
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : سي و هفتم 96/9/18برابر با 20 ربيع الأوّل 1439 (منجزیة یا معذریة تقلید) 84
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : سي و ششم 96/9/14برابر با 16ربيع الأوّل 1439 (أدله تقلید) 85
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : سي و پنجم 96/9/13برابر با 15ربيع الأوّل 1439 (أدله تقلید) 97

آمار بازدیدکنندگان

998414
امروزامروز147
دیروزدیروز1479
این هفتهاین هفته1626
این ماهاین ماه25775
کل بازدیدهاکل بازدیدها998414

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري