سال تحصیلی 97ـ 1396

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و یکم 20/ 10/ 96 برابر با 22 ربیع الثاني 1439 ( تقلید استمراری از میت) 193
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : شصتم 96/10/19برابر با 21ربيع الثاني 1439 (تقليد استمراری از میت) 209
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و نهم 96/10/18برابر با 20ربيع الثاني 1439 (استمراری تقلید از میت) 221
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و هشتم 96/10/17برابر با 19ربيع الثاني 1439 (تقليد از میت) 197
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و هفتم 96/10/16برابر با 18ربيع الثاني 1439 (تقليد از میت) 180
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و ششم 96/10/13برابر با 15ربيع الثاني 1439 (تقليد از میت) 210
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و پنجم 96/10/12برابر با 14ربيع الثاني 1439 (تقليد از میت) 204
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و چهارم 96/10/11برابر با 13ربيع الثاني 1439 (معنای أورعیت) 145
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و سوم 96/10/10برابر با 12ربيع الثاني 1439 (تخییر بین مجتهدین متساویین ) 133
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و دوم 96/10/9برابر با 11ربيع الثاني 1439 (تخییر بین مجتهدین متساویین ) 129

آمار بازدیدکنندگان

116856
امروزامروز1380
دیروزدیروز1739
این هفتهاین هفته6795
این ماهاین ماه26838
کل بازدیدهاکل بازدیدها1168567

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري