سال تحصیلی 97ـ 1396

عنوان کلیک ها
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و پنجم 96/10/12برابر با 14ربيع الثاني 1439 (تقليد از میت) 76
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و چهارم 96/10/11برابر با 13ربيع الثاني 1439 (معنای أورعیت) 94
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و سوم 96/10/10برابر با 12ربيع الثاني 1439 (تخییر بین مجتهدین متساویین ) 73
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و دوم 96/10/9برابر با 11ربيع الثاني 1439 (تخییر بین مجتهدین متساویین ) 80
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه ويکم 96/10/6برابر با 8 ربيع الثاني 1439 (وجوب فحص از أعلم ) 99
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاهم 96/10/5برابر با 7 ربيع الثاني 1439 (وجوب فحص از أعلم ) 87
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل و نهم 96/10/4برابر با 6 ربيع الثاني 1439 (وجوب فحص از أعلم ) 95
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل و هشتم 96/10/3برابر با 5ربيع الثاني 1439 (وجوب فحص از أعلم ) 92
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل و هفتم 96/10/2برابر با 4ربيع الثاني 1439 (منع از تقلید مفضول) 94
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل و ششم 96/9/29برابر با 1ربيع الثاني 1439 (ادله شرطیةاعلمیت ) 91

آمار بازدیدکنندگان

998413
امروزامروز146
دیروزدیروز1479
این هفتهاین هفته1625
این ماهاین ماه25774
کل بازدیدهاکل بازدیدها998413

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري