سال تحصیلی 97ـ 1396

عنوان کلیک ها
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و ششم 27/ 10/ 96 برابر با 29 ربیع الثاني 1439 ( فروض تقلیداستمراری) 81
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و پنجم 26/ 10/ 96 برابر با 28 ربیع الثاني 1439 ( فروض تقلیداستمراری) 75
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و چهارم 25/ 10/ 96 برابر با 27 ربیع الثاني 1439 ( محدوده تقلید استمراری) 57
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و سوم 24/ 10/ 96 برابر با 26 ربیع الثاني 1439 ( محدوده تقلید استمراری) 71
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و دوم 23/ 10/ 96 برابر با 25 ربیع الثاني 1439 ( محدوده تقلید استمراری) 74
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و یکم 20/ 10/ 96 برابر با 22 ربیع الثاني 1439 ( تقلید استمراری از میت) 71
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : شصتم 96/10/19برابر با 21ربيع الثاني 1439 (تقليد استمراری از میت) 86
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و نهم 96/10/18برابر با 20ربيع الثاني 1439 (استمراری تقلید از میت) 79
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و هشتم 96/10/17برابر با 19ربيع الثاني 1439 (تقليد از میت) 81
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : پنجاه و هفتم 96/10/16برابر با 18ربيع الثاني 1439 (تقليد از میت) 73

آمار بازدیدکنندگان

998715
امروزامروز448
دیروزدیروز1479
این هفتهاین هفته1927
این ماهاین ماه26076
کل بازدیدهاکل بازدیدها998715

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري