سال تحصیلی 97ـ 1396

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و دوم : 27/ 12/ 96 برابر با 29جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 123
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد ويکم : 26/ 12/ 96 برابر با 28جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 127
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صدم : 23/ 12/ 96 برابر با 25جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 115
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود و نهم : 22/ 12/ 96 برابر با 24جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 103
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود و هشتم : 21/ 12/ 96 برابر با 23جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 109
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود و هفتم : 20/ 12/ 96 برابر با 22جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 101
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود و ششم : 19/ 12/ 96 برابر با 21جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 96
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود و پنجم : 16/ 12/ 96 برابر با 18جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 48
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود وچهارم: 15/ 12/ 96 برابر با 17جمادی الثانیة 1439 ( مبحث وضع ) 35
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود وسوم: 14/ 12/ 96 برابر با 16جمادی الثانیة 1439 ( مبحث وضع ) 28

آمار بازدیدکنندگان

109901
امروزامروز183
دیروزدیروز1052
این هفتهاین هفته379
این ماهاین ماه23562
کل بازدیدهاکل بازدیدها1099015

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري