سال تحصیلی 97ـ 1396

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و دوم : 27/ 12/ 96 برابر با 29جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 176
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد ويکم : 26/ 12/ 96 برابر با 28جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 180
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صدم : 23/ 12/ 96 برابر با 25جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 167
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود و نهم : 22/ 12/ 96 برابر با 24جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 146
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود و هشتم : 21/ 12/ 96 برابر با 23جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 160
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود و هفتم : 20/ 12/ 96 برابر با 22جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 149
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود و ششم : 19/ 12/ 96 برابر با 21جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 140
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود و پنجم : 16/ 12/ 96 برابر با 18جمادی الثانية 1439 ( مبحث وضع ) 61
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود وچهارم: 15/ 12/ 96 برابر با 17جمادی الثانیة 1439 ( مبحث وضع ) 45
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی نود وسوم: 14/ 12/ 96 برابر با 16جمادی الثانیة 1439 ( مبحث وضع ) 36

آمار بازدیدکنندگان

116858
امروزامروز1400
دیروزدیروز1739
این هفتهاین هفته6815
این ماهاین ماه26858
کل بازدیدهاکل بازدیدها1168587

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري