سال تحصیلی 97ـ 1396

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و سيزدهم : 26/ 1/ 97 برابر با 28 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 74
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و دوازدهم : 22/ 1/ 97 برابر با 24 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 79
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و يازدهم : 21/ 1/ 97 برابر با 23 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 79
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و دهم : 20/ 1/ 97 برابر با 22 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 91
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و نهم : 19/ 1/ 97 برابر با 21 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 89
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هشتم : 18/ 1/ 97 برابر با 20 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 101
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هفتم : 8/ 1/ 97 برابر با 10 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 91
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و ششم : 7/ 1/ 97 برابر با 9 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 79
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و پنجم : 6/ 1/ 97 برابر با 8 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 70
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و چهارم : 5/ 1/ 97 برابر با 7 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 66

آمار بازدیدکنندگان

110018
امروزامروز142
دیروزدیروز1206
این هفتهاین هفته1544
این ماهاین ماه24727
کل بازدیدهاکل بازدیدها1100180

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري