سال تحصیلی 97ـ 1396

عنوان کلیک ها
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هفدهم : 1/ 2/ 97 برابر با 4 شعبان 1439 (صحت حمل) 1
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و شانزدهم : 29/ 1/ 97 برابر با 1 شعبان 1439 (صحت حمل ) 7
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و پانزدهم : 28/ 1/ 97 برابر با 30 رجب المرجب 1439 ( علائم حقیقة ومجاز) 5
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و چهاردهم : 27/ 1/ 97 برابر با 29 رجب المرجب 1439 ( علائم حقیقة ومجاز) 6
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و سيزدهم : 26/ 1/ 97 برابر با 28 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 6
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و دوازدهم : 22/ 1/ 97 برابر با 24 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 10
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و يازدهم : 21/ 1/ 97 برابر با 23 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 13
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و دهم : 20/ 1/ 97 برابر با 22 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 15
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و نهم : 19/ 1/ 97 برابر با 21 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 17
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هشتم : 18/ 1/ 97 برابر با 20 رجب المرجب 1439 ( حقیقة ومجاز) 15

آمار بازدیدکنندگان

998419
امروزامروز152
دیروزدیروز1479
این هفتهاین هفته1631
این ماهاین ماه25780
کل بازدیدهاکل بازدیدها998419

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري