سال تحصیلی 97ـ 1396

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست و دوم : 8/ 2/ 97 برابر با11شعبان 1439 (حقيقة شرعیه) 903
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8شعبان 1439 (اطراد) 1137
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 8/ 2/ 97 برابر با11شعبان 1439 (اطراد) 1206
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيستم : 4/ 2/ 97 برابر با 7شعبان 1439 (اطراد) 426
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و نوزدهم : 3/ 2/ 97 برابر با 6شعبان 1439 (اطراد) 390
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هجدهم : 2/ 2/ 97 برابر با 5 شعبان 1439 (اطراد) 432
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هفدهم : 1/ 2/ 97 برابر با 4 شعبان 1439 (صحت حمل) 416
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و شانزدهم : 29/ 1/ 97 برابر با 1 شعبان 1439 (صحت حمل ) 331
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و پانزدهم : 28/ 1/ 97 برابر با 30 رجب المرجب 1439 ( علائم حقیقة ومجاز) 181
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و چهاردهم : 27/ 1/ 97 برابر با 29 رجب المرجب 1439 ( علائم حقیقة ومجاز) 185

آمار بازدیدکنندگان

110017
امروزامروز132
دیروزدیروز1206
این هفتهاین هفته1534
این ماهاین ماه24717
کل بازدیدهاکل بازدیدها1100170

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري