سال تحصیلی 97ـ 1396

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست و دوم : 8/ 2/ 97 برابر با11شعبان 1439 (حقيقة شرعیه) 1433
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8شعبان 1439 (اطراد) 1767
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 8/ 2/ 97 برابر با11شعبان 1439 (اطراد) 1843
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيستم : 4/ 2/ 97 برابر با 7شعبان 1439 (اطراد) 661
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و نوزدهم : 3/ 2/ 97 برابر با 6شعبان 1439 (اطراد) 622
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هجدهم : 2/ 2/ 97 برابر با 5 شعبان 1439 (اطراد) 664
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هفدهم : 1/ 2/ 97 برابر با 4 شعبان 1439 (صحت حمل) 662
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و شانزدهم : 29/ 1/ 97 برابر با 1 شعبان 1439 (صحت حمل ) 540
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و پانزدهم : 28/ 1/ 97 برابر با 30 رجب المرجب 1439 ( علائم حقیقة ومجاز) 274
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و چهاردهم : 27/ 1/ 97 برابر با 29 رجب المرجب 1439 ( علائم حقیقة ومجاز) 271

آمار بازدیدکنندگان

116819
امروزامروز1009
دیروزدیروز1739
این هفتهاین هفته6424
این ماهاین ماه26467
کل بازدیدهاکل بازدیدها1168196

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري