سال تحصیلی 97ـ 1396

عنوان کلیک ها
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل و چهارم 96/9/27برابر با 29ربيع الأوّل 1439 (ادله شرطیةاعلمیت ) 1
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل و سوم 96/9/26برابر با 28ربيع الأوّل 1439 (ادله شرطیةاعلمیت ) 2
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل ودوم 96/9/25برابر با 27ربيع الأوّل 1439 (ادله شرطیةاعلمیت ) 2
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهل ويکم 96/9/22برابر با 24ربيع الأوّل 1439 (ادله عدم شرطیةاعلمیت ) 7
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : چهلم 96/9/21برابر با 23ربيع الأوّل 1439 (ادله اعلمیت مجتهد) 7
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : سي و نهم 96/9/20برابر با 22 ربيع الأوّل 1439 (ادله اعلمیت مجتهد) 19
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : سي و هشتم 96/9/19برابر با 21 ربيع الأوّل 1439 (ادله اخباریون در عدم جواز تقلید) 9
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : سي و هفتم 96/9/18برابر با 20 ربيع الأوّل 1439 (منجزیة یا معذریة تقلید) 12
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : سي و ششم 96/9/14برابر با 16ربيع الأوّل 1439 (أدله تقلید) 10
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه : سي و پنجم 96/9/13برابر با 15ربيع الأوّل 1439 (أدله تقلید) 19

آمار بازدیدکنندگان

879936
امروزامروز714
دیروزدیروز1067
این هفتهاین هفته3428
این ماهاین ماه21392
کل بازدیدهاکل بازدیدها879936

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري