سال تحصیلی 97ـ 1396

عنوان کلیک ها
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست ودوم 96/8/2برابر با 4صفر (مقدا روجوب الفحص عن الماء) 146
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست ويکم 96/7/29برابر با 1 صفر (مقدا روجوب الفحص عن الماء) 152
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيستم 96/7/26برابر با 27محرم الحرام (مقدا روجوب الفحص عن الماء) 152
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه نوزدهم 96/7/25برابر با 26محرم الحرام (أخبار وجوب الفحص عن الماء) 156
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه هجدهم 96/7/23برابر با 24محرم الحرام (أخبار وجوب الفحص عن الماء) 144
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه هفدهم 96/7/22برابر با 23محرم الحرام (وجوب الفحص عن الماء) 135
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه شانزدهم 96/7/19 برابر با 20 محرم الحرام (وجوب الفحص عن الماء) 139
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه پانزدهم 96/7/18 برابر با 19محرم الحرام (وجوب الفحص عن الماء) 149
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه چهاردهم 96/7/17 برابر با 18محرم الحرام (فصل فی التیمم) 141
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه سيزدهم 96/7/16 برابر با 17محرم الحرام (فصل فی التیمم) 130

آمار بازدیدکنندگان

998424
امروزامروز157
دیروزدیروز1479
این هفتهاین هفته1636
این ماهاین ماه25785
کل بازدیدهاکل بازدیدها998424

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري