سال تحصیلی 97ـ 1396

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست و ششم 96/8/8برابر با 10صفر (مسأله 9ـ 11 باب تیمم) 250
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست و ششم 96/8/8برابر با 10صفر (مسأله 8 ـ 9باب تیمم) 250
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست و پنجم 96/8/7برابر با 9صفر (مسأله 5 ـ 7باب تیمم) 253
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست و چهارم 96/8/6برابر با 8صفر (مسأله 3 ـ 4 باب تیمم) 241
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست وسوم 96/8/3برابر با 5صفر (مسأله 2 باب تیمم) 234
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست ودوم 96/8/2برابر با 4صفر (مقدا روجوب الفحص عن الماء) 219
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست ويکم 96/7/29برابر با 1 صفر (مقدا روجوب الفحص عن الماء) 226
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيستم 96/7/26برابر با 27محرم الحرام (مقدا روجوب الفحص عن الماء) 176
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه نوزدهم 96/7/25برابر با 26محرم الحرام (أخبار وجوب الفحص عن الماء) 173
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه هجدهم 96/7/23برابر با 24محرم الحرام (أخبار وجوب الفحص عن الماء) 158

آمار بازدیدکنندگان

110018
امروزامروز148
دیروزدیروز1206
این هفتهاین هفته1550
این ماهاین ماه24733
کل بازدیدهاکل بازدیدها1100186

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري