سال تحصیلی 97ـ 1396

عنوان کلیک ها
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : سي و سوم 11/ 9/ 96 برابر با 13ربيع الأوّل (مسأله 13 باب تیمم) 89
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : سي و دوم 8/ 9/ 96 برابر با 10ربيع الأوّل (مسأله 12 ـ 13 باب تیمم) 103
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : سي ويکم 7/ 9/ 96 برابر با 9ربيع الأوّل (مسأله 12 ـ 13 باب تیمم) 99
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : سي أم 5/ 9/ 96 برابر با 7ربيع الأوّل (مسأله 12 ـ 13 باب تیمم) 107
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست و نهم 4/ 9/ 96 برابر با 6 ربيع الأوّل (مسأله 12 باب تیمم) 104
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست و ششم 96/8/8برابر با 10صفر (مسأله 9ـ 11 باب تیمم) 159
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست و ششم 96/8/8برابر با 10صفر (مسأله 8 ـ 9باب تیمم) 161
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست و پنجم 96/8/7برابر با 9صفر (مسأله 5 ـ 7باب تیمم) 172
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست و چهارم 96/8/6برابر با 8صفر (مسأله 3 ـ 4 باب تیمم) 157
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه بيست وسوم 96/8/3برابر با 5صفر (مسأله 2 باب تیمم) 153

آمار بازدیدکنندگان

998428
امروزامروز161
دیروزدیروز1479
این هفتهاین هفته1640
این ماهاین ماه25789
کل بازدیدهاکل بازدیدها998428

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري