سال تحصیلی 97ـ 1396

عنوان کلیک ها
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه و چهارم 11/ 10/ 96 برابر با 13ربيع االثاني (مسأله 22 ـ 23) 92
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه و سوم 10/ 10/ 96 برابر با 12ربيع االثاني (مسوق ششم تیمم) 106
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه ويکم 11/ 10/ 96 برابر با 11 ربيع االثاني (مسوق ششم تیمم) 105
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه ويکم 6/ 10/ 96 برابر با 8 ربيع االثاني (مسأله 22 باب تیمم) 100
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاهم 5/ 10/ 96 برابر با 7 ربيع االثاني (مسأله 22 باب تیمم) 94
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : چهل و نهم 4/ 10/ 96 برابر با 6 ربيع االثاني (مسأله 22 باب تیمم) 105
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : چهل و هشتم 3/ 10/ 96 برابر با 5 ربيع االثاني (مسوق پنجم تیمم) 94
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : چهل و هفتم 2/ 10/ 96 برابر با 4 ربيع االثاني (مسوق پنجم تیمم) 96
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : چهل و ششم 29/ 9/ 96 برابر با 1ربيع الثاني (مسأله 20) 111
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : چهل و پنجم 28/ 9/ 96 برابر با 30 ربيع الأوّل (مسأله 20) 105

آمار بازدیدکنندگان

998414
امروزامروز147
دیروزدیروز1479
این هفتهاین هفته1626
این ماهاین ماه25775
کل بازدیدهاکل بازدیدها998414

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري