سال تحصیلی 97ـ 1396

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه پنجاه ونهم 96/10/18 برابر با 20 ربیع الثاني 1439(مسأله 28 ـ 29 227
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه پنجاه وهشتم 96/10/17 برابر با 19 ربیع الثاني 1439(مسوغ هفتم تیمم) 196
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه پنجاه وهفتم 96/10/16 برابر با 18 ربیع الثاني 1439(مسوغ هفتم تیمم) 195
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه پنجاه وششم 96/10/13 برابر با 15 ربیع الثاني 1439(مسوق هفتم تیمم) 233
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه و پنجم 12/ 10/ 96 برابر با 14ربيع االثاني( مسوق هفتم برای تیمم) 205
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه و چهارم 11/ 10/ 96 برابر با 13ربيع االثاني (مسأله 22 ـ 23) 206
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه و سوم 10/ 10/ 96 برابر با 12ربيع االثاني (مسوق ششم تیمم) 220
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه ويکم 11/ 10/ 96 برابر با 11 ربيع االثاني (مسوق ششم تیمم) 141
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه ويکم 6/ 10/ 96 برابر با 8 ربيع االثاني (مسأله 22 باب تیمم) 156
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاهم 5/ 10/ 96 برابر با 7 ربيع االثاني (مسأله 22 باب تیمم) 126

آمار بازدیدکنندگان

116859
امروزامروز1404
دیروزدیروز1739
این هفتهاین هفته6819
این ماهاین ماه26862
کل بازدیدهاکل بازدیدها1168591

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري