سال تحصیلی 97ـ 1396

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه پنجاه ونهم 96/10/18 برابر با 20 ربیع الثاني 1439(مسأله 28 ـ 29 184
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه پنجاه وهشتم 96/10/17 برابر با 19 ربیع الثاني 1439(مسوغ هفتم تیمم) 155
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه پنجاه وهفتم 96/10/16 برابر با 18 ربیع الثاني 1439(مسوغ هفتم تیمم) 158
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه پنجاه وششم 96/10/13 برابر با 15 ربیع الثاني 1439(مسوق هفتم تیمم) 181
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه و پنجم 12/ 10/ 96 برابر با 14ربيع االثاني( مسوق هفتم برای تیمم) 156
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه و چهارم 11/ 10/ 96 برابر با 13ربيع االثاني (مسأله 22 ـ 23) 159
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه و سوم 10/ 10/ 96 برابر با 12ربيع االثاني (مسوق ششم تیمم) 170
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه ويکم 11/ 10/ 96 برابر با 11 ربيع االثاني (مسوق ششم تیمم) 125
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاه ويکم 6/ 10/ 96 برابر با 8 ربيع االثاني (مسأله 22 باب تیمم) 135
درس خارج فقه آیت الله گنجی ـ جلسه : پنجاهم 5/ 10/ 96 برابر با 7 ربيع االثاني (مسأله 22 باب تیمم) 118

آمار بازدیدکنندگان

109901
امروزامروز183
دیروزدیروز1052
این هفتهاین هفته379
این ماهاین ماه23562
کل بازدیدهاکل بازدیدها1099015

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري