سال تحصیلی 97ـ 1396

عنوان کلیک ها
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهجدهم: 2/ 2/ 97 برابر با 5 شعبان1439 ( مسأله 18) 1
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهفدهم: 1/ 2/ 97 برابر با 4شعبان1439 ( مسأله18) 3
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وپانزدهم: 28/ 1/ 97 برابر با 30 رجب 1439 ( مسأله15 ـ 17) 9
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وچهاردهم: 27/ 1/ 97 برابر با 29 رجب 1439 ( مسأله 13 ـ 15) 13
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وسيزدهم: 26/ 1/ 97 برابر با 28 رجب 1439 ( مسأله12) 16
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ودوازدهم: 22/ 1/ 97 برابر با 24 رجب 1439 ( مسأله 9ـ 11) 19
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ويازدهم: 21/ 1/ 97 برابر با 23 رجب 1439 ( مسأله 9ـ 11) 17
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ودهم: 20/ 1/ 97 برابر با 22 رجب 1439 ( اقطع الید أو الیدین) 17
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ونهم: 19/ 1/ 97 برابر با 21 رجب 1439 ( مایصح التیمم به) 24
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهشتم: 18/ 1/ 97 برابر با 20 رجب 1439 ( مایصح التیمم به) 23

آمار بازدیدکنندگان

998714
امروزامروز447
دیروزدیروز1479
این هفتهاین هفته1926
این ماهاین ماه26075
کل بازدیدهاکل بازدیدها998714

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري