سال تحصیلی 97ـ 1396

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ودوم: 8/ 2/ 97 برابر با11شعبان1439 ( أحکام تیمم : مسأله3) 1511
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8شعبان1439 ( أحکام تیمم : مسأله3) 1487
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيستم: 4/ 2/ 97 برابر با7شعبان1439 ( احکام التیمم : مسأله 1 572
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ونوزدهم: 3/ 2/ 97 برابر با6شعبان1439 ( مسأله 19 ـ 20) 571
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهجدهم: 2/ 2/ 97 برابر با 5 شعبان1439 ( مسأله 18) 601
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهفدهم: 1/ 2/ 97 برابر با 4شعبان1439 ( مسأله18) 593
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وپانزدهم: 28/ 1/ 97 برابر با 30 رجب 1439 ( مسأله15 ـ 17) 601
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وچهاردهم: 27/ 1/ 97 برابر با 29 رجب 1439 ( مسأله 13 ـ 15) 494
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وسيزدهم: 26/ 1/ 97 برابر با 28 رجب 1439 ( مسأله12) 289
درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ودوازدهم: 22/ 1/ 97 برابر با 24 رجب 1439 ( مسأله 9ـ 11) 303

آمار بازدیدکنندگان

116824
امروزامروز1059
دیروزدیروز1739
این هفتهاین هفته6474
این ماهاین ماه26517
کل بازدیدهاکل بازدیدها1168246

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري