سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهل و هفتم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 23/ 09/ 95 برابر با سیردهم ربيع الأوّل 1438 378
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهل و ششم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 22/ 09/ 95 برابر با دوازدهم ربيع الأوّل 1438 329
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهل و پنجم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 21/ 09/ 95 برابر با یازدهم ربيع الأوّل 1438 346
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهل و چهارم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 20/ 09/ 95 برابر با دهم ربيع الأوّل 1438 338
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهل وسوم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 17/ 09/ 95 برابر با هفتم ربيع الأوّل 1438 357
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهل ودوّم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : متزاحمین متعادلین ـ 16/ 09/ 95 برابر با ششم ربيع الأوّل 1438 394
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهل ويکم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : متزاحمین متعادلین ـ 15/ 09/ 95 برابر با پنجم ربيع الأوّل 1438 366
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهلم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : متزاحمین متعادلین ـ 14/ 09/ 95 برابر با چهارم ربيع الأوّل 1438 361
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه سی و نهم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم ـ 13/ 09/ 95 برابر با سوّم ربيع الأوّل 1438 395
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه سی و هشتم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : مرجح چهارم : أهمیت ـ 24/ 08/ 95 برابر با چهاردهم صفر 1438 442

آمار بازدیدکنندگان

103291
امروزامروز1562
دیروزدیروز1671
این هفتهاین هفته3411
این ماهاین ماه25787
کل بازدیدهاکل بازدیدها1032912

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري