سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پنجاه و هفتم : مبحث تزاحم ـ اصل اولی در تعارض ـ تتمه سرایة تعارض از دلالة به سند ـ 8 / 10/ 95 برابر با 28ربیع الأول 1438 359
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پنجاه و ششم : مبحث تزاحم ـ سرایة تعارض از دلالة به سند ـ7/ 10/ 95 برابر با 27 ربیع الأول 1438 318
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پنجاه و پنجم : مبحث تزاحم ـ سرایة تعارض از دلالة به سند ـ 5/ 10/ 95 برابر با 26 ربیع الأول 1438 302
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پنجاه و چهارم : مبحث تزاحم ـ تنبیهات ـ 5/10/ 95 برابر با 25 ربیع الأول 1438 327
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه پنجاه وسوم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 04/ 10/ 95 برابر با بيست ويکم ربيع الأوّل 1438 243
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه پنجاه ودوم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 01/ 10/ 95 برابر با بيست ويکم ربيع الأوّل 1438 346
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه پنجاه يکم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 30/ 09/ 95 برابر با بيستم ربيع الأوّل 1438 296
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه پنجاهم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 29/ 09/ 95 برابر با نوزدهم ربيع الأوّل 1438 332
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهل و نهم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 28/ 09/ 95 برابر با هجدهم ربيع الأوّل 1438 304
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهل و هشتم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 24/ 09/ 95 برابر با چهاردهم ربيع الأوّل 1438 340

آمار بازدیدکنندگان

103058
امروزامروز900
دیروزدیروز1060
این هفتهاین هفته1079
این ماهاین ماه23455
کل بازدیدهاکل بازدیدها1030580

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري