سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پنجاه و هفتم : مبحث تزاحم ـ اصل اولی در تعارض ـ تتمه سرایة تعارض از دلالة به سند ـ 8 / 10/ 95 برابر با 28ربیع الأول 1438 404
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پنجاه و ششم : مبحث تزاحم ـ سرایة تعارض از دلالة به سند ـ7/ 10/ 95 برابر با 27 ربیع الأول 1438 356
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پنجاه و پنجم : مبحث تزاحم ـ سرایة تعارض از دلالة به سند ـ 5/ 10/ 95 برابر با 26 ربیع الأول 1438 330
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پنجاه و چهارم : مبحث تزاحم ـ تنبیهات ـ 5/10/ 95 برابر با 25 ربیع الأول 1438 360
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه پنجاه وسوم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 04/ 10/ 95 برابر با بيست ويکم ربيع الأوّل 1438 269
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه پنجاه ودوم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 01/ 10/ 95 برابر با بيست ويکم ربيع الأوّل 1438 386
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه پنجاه يکم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 30/ 09/ 95 برابر با بيستم ربيع الأوّل 1438 339
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه پنجاهم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 29/ 09/ 95 برابر با نوزدهم ربيع الأوّل 1438 361
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهل و نهم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 28/ 09/ 95 برابر با هجدهم ربيع الأوّل 1438 319
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه چهل و هشتم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : تنبیهات ـ 24/ 09/ 95 برابر با چهاردهم ربيع الأوّل 1438 359

آمار بازدیدکنندگان

111941
امروزامروز868
دیروزدیروز666
این هفتهاین هفته3186
این ماهاین ماه9753
کل بازدیدهاکل بازدیدها1119411

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري