سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و هفتم : تبعیت دلالة التزامی از دلالة مطابقی در حجیة ـ 26/ 10/ 95 برابر با شانزدهم ربیع الثاني1438 288
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و ششم: تبعیت دلالة التزامی از دلالة مطابقی در حجیة ـ 25/ 10/ 95 برابر با پانزدهم ربیع الثاني1438 365
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و پنجم : تبعیت دلالة التزامی از دلالة مطابقی در حجیة ـ 22/ 10/ 95 برابر با دوازدهم ربیع الثاني1438 290
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و چهارم : تبعیت دلالة التزامی از دلالة مطابقی در حجیة ـ 19/ 10/ 95 برابر با نهم ربیع الثاني1438 344
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و سوم : تبعیت دلالة التزامی از دلالة مطابقی در حجیة ـ 18/ 10/ 95 برابر با هشتم ربیع الثاني1438 346
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت و دوم : مبحث تعارض : اثر دلالة التزامی در تعارض ـ 15/ 10/ 95 برابر با پنجم ربیع الثاني1438 390
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصت ويکم : مبحث تعارض : تفصیل سید محمد باقر صدر در اصالة التساقط ـ 14/ 10/ 95 برابر با چهارم ربیع الثاني1438 370
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصتم : مبحث تعارض : تفصیل سید محمد باقر صدر در اصالة التساقط ـ 13/ 10/ 95 برابر با سوم ربیع الثاني1438 336
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پنجاه و نهم : مبحث تعارض : تفصیل کلام محقق عراقي در اصالة التساقط ـ 12/ 10/ 95 برابر با دوم ربیع الثاني1438 307
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه پنجاه و هشتم : مبحث تعارض : تتمه کلام مرحوم آخوند ـ 11 / 10/ 95 برابر با أوّل ربیع الثاني1438 306

آمار بازدیدکنندگان

111941
امروزامروز868
دیروزدیروز666
این هفتهاین هفته3186
این ماهاین ماه9753
کل بازدیدهاکل بازدیدها1119411

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري