سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتادو هفتم ـ أخبار دال بر تخییر در تعارض أخبار ـ 10/ 11/ 95 برابر با سي أم ربیع الثاني1438 318
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتادو ششم ـ مناقشه در کلام سید محمد صدر در أصل ثانویِ در تعارض أخبار ـ 09/ 11/ 95 برابر با بیست و نهم ربیع الثاني1438 343
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتادو پنجم ـ کلام سید محمد صدر در أصل ثانویِ در تعارض أخبار ـ 06/ 11/ 95 برابر با بیست و ششم ربیع الثاني1438 322
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتادو چهارم ـ أصل ثانویِ در تعارض أخبار ـ 05/ 11/ 95 برابر با بیست و پنجم ربیع الثاني1438 290
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتادو سوم ـ أصل اولی در تعارض أخبار ـ 04/ 11/ 95 برابر با بیست و چهارم ربیع الثاني1438 303
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتاد ودوم ـ قاعده الجمع مهما أمکن اولی من الطرح ـ 03/ 11/ 95 برابر با بیست و سوم ربیع الثاني1438 336
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتادو يکم ـ مقتضای أصل اولی در تعارض بناء بر سببیة ـ 02/ 11/ 95 برابر با بیست و دوم ربیع الثاني1438 318
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتاد ـ مقتضای أصل اولی در تعارض بناء بر سببیة ـ 29/ 10/ 95 برابر با نودزهم ربیع الثاني1438 344
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصدو نهم ـ تبعیة دلالة التزامی از مطابقی در حجیة ـ 28/ 10/ 95 برابر با هجدهم ربیع الثاني1438 316
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه شصدو هشتم ـ تبعیة دلالة التزامی از مطابقی در حجیة ـ 27/ 10/ 95 برابر با هفدهم ربیع الثاني1438 310

آمار بازدیدکنندگان

103040
امروزامروز723
دیروزدیروز1060
این هفتهاین هفته902
این ماهاین ماه23278
کل بازدیدهاکل بازدیدها1030403

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري