سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و هفتم ـ أخبار تراجیح ـ 27/ 11/ 95 برابر با هفدهم جمادي الأولی 1438 338
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و ششم ـ أخبار تراجیح ـ 26/ 11/ 95 برابر با شانزدهم جمادي الأولی 1438 356
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و پنجم ـ أخبار تراجیح ـ 20/ 11/ 95 برابر با دهم جمادي الأولی 1438 322
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و چهارم ـ أخبار تراجیح ـ 19/ 11/ 95 برابر با نهم جمادي الأولی 1438 301
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و سوم ـ بررسیِ سندی رساله مرحوم راوندیِ ـ 18/ 11/ 95 برابر با هشتم جمادي الأولی 1438 305
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و دوم ـ أخبار توقف در تعارض خبرین ـ 17/ 11/ 95 برابر با هفتم جمادي الأولی 1438 350
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد ويکم ـ أخبار توقف در تعارض خبرین ـ 16/ 11/ 95 برابر با ششم جمادي الأولی 1438 346
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد ـ أخبار توقف در تعارض خبرین ـ 13/ 11/ 95 برابر با سوم جمادي الأولی 1438 356
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتادو نهم ـ أخبار دال بر تخییر در تعارض أخبار ـ 12/ 11/ 95 برابر با دوم جمادي الأولی 1438 355
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتادو هشتم ـ أخبار دال بر تخییر در تعارض أخبار ـ 11/ 11/ 95 برابر با أوّل جمادي الأولی 1438 368

آمار بازدیدکنندگان

103057
امروزامروز895
دیروزدیروز1060
این هفتهاین هفته1074
این ماهاین ماه23450
کل بازدیدهاکل بازدیدها1030575

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري