سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و هفتم ـ أخبار تراجیح ـ 27/ 11/ 95 برابر با هفدهم جمادي الأولی 1438 381
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و ششم ـ أخبار تراجیح ـ 26/ 11/ 95 برابر با شانزدهم جمادي الأولی 1438 404
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و پنجم ـ أخبار تراجیح ـ 20/ 11/ 95 برابر با دهم جمادي الأولی 1438 368
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و چهارم ـ أخبار تراجیح ـ 19/ 11/ 95 برابر با نهم جمادي الأولی 1438 342
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و سوم ـ بررسیِ سندی رساله مرحوم راوندیِ ـ 18/ 11/ 95 برابر با هشتم جمادي الأولی 1438 356
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و دوم ـ أخبار توقف در تعارض خبرین ـ 17/ 11/ 95 برابر با هفتم جمادي الأولی 1438 404
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد ويکم ـ أخبار توقف در تعارض خبرین ـ 16/ 11/ 95 برابر با ششم جمادي الأولی 1438 391
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد ـ أخبار توقف در تعارض خبرین ـ 13/ 11/ 95 برابر با سوم جمادي الأولی 1438 385
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتادو نهم ـ أخبار دال بر تخییر در تعارض أخبار ـ 12/ 11/ 95 برابر با دوم جمادي الأولی 1438 379
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هفتادو هشتم ـ أخبار دال بر تخییر در تعارض أخبار ـ 11/ 11/ 95 برابر با أوّل جمادي الأولی 1438 412

آمار بازدیدکنندگان

111941
امروزامروز867
دیروزدیروز666
این هفتهاین هفته3185
این ماهاین ماه9752
کل بازدیدهاکل بازدیدها1119410

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري