سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود و هفتم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه دوم در خصوصیات تخییر ـ 15/ 12/ 95 برابر با ششم جمادي الثانیة1438 364
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود و ششم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه دوم در خصوصیات تخییر ـ 14/ 12/ 95 برابر با پنجم جمادي الثانیة1438 350
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود و پنجم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه اول ـ 9/ 12/ 95 برابر با بيست و نهم جمادي الأولی 1438 370
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود و چهارم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه اول ـ 8/ 12/ 95 برابر با بيست و هشتم جمادي الأولی 1438 373
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود و سوم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه اول ـ 7/ 12/ 95 برابر با بيست و هفمم جمادي الأولی 1438 364
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود و دوم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه اول ـ 4/ 12/ 95 برابر با بيست و چهارم جمادي الأولی 1438 367
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود ويکم ـ لزوم یا عدم لزوم ترجیح ـ 3/ 12/ 95 برابر با بيست و سوم جمادي الأولی 1438 384
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود ـ معنای مخالفة سنة با کتاب ـ 2/ 12/ 95 برابر با بيست ودوم جمادي الأولی 1438 344
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و نهم ـ معنای مخالفة سنة با کتاب ـ 1/ 12/ 95 برابر با بيست ويکم جمادي الأولی 1438 331
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه هشتاد و هشتم ـ حل تعارض بين أخبار تراجیح و تخییر ـ 30/ 11/ 95 برابر با بيستم جمادي الأولی 1438 358

آمار بازدیدکنندگان

111941
امروزامروز868
دیروزدیروز666
این هفتهاین هفته3186
این ماهاین ماه9753
کل بازدیدهاکل بازدیدها1119411

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري