سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ هفتم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 7/ 1/ 96 برابر با بيست وهشتم جمادي الثانیة1438 361
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ ششم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 6/ 1/ 96 برابر با بيست وهفتم جمادي الثانیة1438 306
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ پنجم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 25/ 12/ 95 برابر با شانزدهم جمادي الثانیة1438 344
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ چهارم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 24/ 12/ 95 برابر با پانزدهم جمادي الثانیة1438 348
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ سوم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 23/ 12/ 95 برابر با چهاردهم جمادي الثانیة1438 355
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ دوم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 22/ 12/ 95 برابر با سيزدهم جمادي الثانیة1438 364
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ يکم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه سوم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 21/ 12/ 95 برابر با دوازدهم جمادي الثانیة1438 373
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه دوم در خصوصیات تخییر ـ 18/ 12/ 95 برابر با نهم جمادي الثانیة1438 305
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود و نهم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه دوم در خصوصیات تخییر ـ 17/ 12/ 95 برابر با هشتم جمادي الثانیة1438 327
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود و هشتم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه دوم در خصوصیات تخییر ـ 16/ 12/ 95 برابر با هفتم جمادي الثانیة1438 338

آمار بازدیدکنندگان

112271
امروزامروز336
دیروزدیروز1392
این هفتهاین هفته6493
این ماهاین ماه13060
کل بازدیدهاکل بازدیدها1122718

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري