باسلام خدمت دوستان:

شروع درس بعد از أیام شهادت یگانه دخت نبیِ ، أوّل مدافع حریم ولایت ، حضرت زهراء سلام الله علیها روز شنبه 96/12/5 برابر با 7 7جمادی الثاني

سال تحصیلی 95 ـ 96

عنوان کلیک ها
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ هفتم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 7/ 1/ 96 برابر با بيست وهشتم جمادي الثانیة1438 250
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ ششم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 6/ 1/ 96 برابر با بيست وهفتم جمادي الثانیة1438 221
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ پنجم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 25/ 12/ 95 برابر با شانزدهم جمادي الثانیة1438 243
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ چهارم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 24/ 12/ 95 برابر با پانزدهم جمادي الثانیة1438 243
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ سوم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 23/ 12/ 95 برابر با چهاردهم جمادي الثانیة1438 263
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ دوم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 22/ 12/ 95 برابر با سيزدهم جمادي الثانیة1438 262
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ يکم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه سوم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 21/ 12/ 95 برابر با دوازدهم جمادي الثانیة1438 267
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه دوم در خصوصیات تخییر ـ 18/ 12/ 95 برابر با نهم جمادي الثانیة1438 235
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود و نهم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه دوم در خصوصیات تخییر ـ 17/ 12/ 95 برابر با هشتم جمادي الثانیة1438 254
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه نود و هشتم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه دوم در خصوصیات تخییر ـ 16/ 12/ 95 برابر با هفتم جمادي الثانیة1438 276

آمار بازدیدکنندگان

968046
امروزامروز93
دیروزدیروز831
این هفتهاین هفته924
این ماهاین ماه9473
کل بازدیدهاکل بازدیدها968046

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري