باسلام خدمت دوستان:

شروع درس بعد از أیام شهادت یگانه دخت نبیِ ، أوّل مدافع حریم ولایت ، حضرت زهراء سلام الله علیها روز شنبه 96/12/5 برابر با 7 7جمادی الثاني

سال تحصیلی 95 ـ 96

عنوان کلیک ها
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ هفدهم ـ وجه تقدیم عموم بر اطلاق ـ 27/ 1/ 96 برابر با هجدهم رجب المرجب1438 176
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ شانزدهم ـ وجه تقدیم عموم بر اطلاق ـ 26/ 1/ 96 برابر با هفدهم رجب المرجب1438 179
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ پانزدهم ـ جریان ادله تراجیح در موارد جمع عرفی ـ 21/ 1/ 96 برابر با دوازدهم رجب المرجب1438 219
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ چهاردهم ـ جریان ادله تراجیح در موارد جمع عرفی ـ 20/ 1/ 96 برابر با يازدهم رجب المرجب1438 239
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ سیزدهم ـ جریان ادله تراجیح در موارد جمع عرفی ـ 19/ 1/ 96 برابر با نهم رجب المرجب1438 273
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ دوازدهم ـ تنبیهات مبحث تراجیح تعدی از مرجحات منصوصه ـ 16/ 1/ 96 برابر با هفتم رجب المرجب1438 261
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ يازدهم ـ تنبیهات مبحث تراجیح تعدی از مرجحات منصوصه ـ 15/ 1/ 96 برابر با ششم رجب المرجب1438 267
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ دهم ـ تنبیهات مبحث تراجیح تعدی از مرجحات منصوصه ـ 14/ 1/ 96 برابر با پنجم رجب المرجب1438 281
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ نهم ـ تنبیهات مبحث تراجیح تعدی از مرجحات منصوصه ـ 9/ 1/ 96 برابر با أوّل رجب المرجب1438 233
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ هشتم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 8/ 1/ 96 برابر با بيست ونهم جمادي الثانیة1438 274

آمار بازدیدکنندگان

968053
امروزامروز100
دیروزدیروز831
این هفتهاین هفته931
این ماهاین ماه9480
کل بازدیدهاکل بازدیدها968053

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري