سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه بيست وهفتم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم ـ مرجح دوم ـ 05/ 08/ 95 برابر با بيست وچهارم محرم الحرام 1438 415
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه بيست وهفتم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم ـ مرحج دوم ـ 05/ 08/ 95 برابر با بيست وچهارم محرم الحرام 1438 398
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه بيست وششم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم ـ مرحج اول ـ 04/ 08/ 95 برابر با بيست وسوم محرم الحرام 1438 405
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه بيست وپنجم ـ مبحث تزاحم : فرق تعارض و تزاحم ـ 03/ 08/ 95 برابر با بيست ودوم محرم الحرام 1438 372
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه بيست وچهارم ـ مبحث تزاحم : فرق تعارض و تزاحم ـ 02/ 08/ 95 برابر با بيست ويکم محرم الحرام 1438 367
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه بيست وسوم ـ مبحث تزاحم : فرق تعارض و تزاحم ـ 01/ 08/ 95 برابر با بيستم محرم الحرام 1438 398
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه بيست ودوم ـ مبحث تزاحم : فرق تعارض و تزاحم ـ 28/ 07/ 95 برابر با هفدهم محرم الحرام 1438 372
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه بيست ويکم ـ مبحث تزاحم : فرق تعارض و تزاحم ـ 27/ 07/ 95 برابر با شانزدهم محرم الحرام 1438 364
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه بيستم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم ـ 26/ 07/ 95 برابر با پانزدهم محرم الحرام 1438 372
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه نوزدهم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم ـ 25/ 07/ 95 برابر با چهاردم محرم الحرام 1438 321

آمار بازدیدکنندگان

116903
امروزامروز352
دیروزدیروز1491
این هفتهاین هفته7258
این ماهاین ماه27301
کل بازدیدهاکل بازدیدها1169030

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري