سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه سی و هفتم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : مرجح چهارم : أهمیت ـ 23/ 08/ 95 برابر با سيزدهم صفر 1438 399
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه سی وششم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : مرجح چهارم : أهمیت ـ 22/ 08/ 95 برابر با دوازدهم صفر 1438 413
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه سی وپنجم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : مرجح چهارم : أهمیت ـ 19/ 08/ 95 برابر با نهم صفر 1438 351
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه سی وچهارم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : مرجح سوم أسبقيت ـ 18/ 08/ 95 برابر با هشتم صفر 1438 351
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه سی وسوم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : مرجح سوم أسبقيت ـ 16/ 08/ 95 برابر با ششم صفر 1438 364
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه سی ودوم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم : مرجح سوم أسبقيت ـ 15/ 08/ 95 برابر با پنجم صفر 1438 351
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه سی ويکم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم ـ معنای قدرت ـ 12/ 08/ 95 برابر با دوّم صفر 1438 388
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه سی ام ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم ـ معنای قدرت ـ 11/ 08/ 95 برابر با أوّل صفر 1438 389
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه بيست ونهم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم ـ معنای قدرت ـ 10/ 08/ 95 برابر با بيست ونهم محرم الحرام 1438 412
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه بيست وهشتم ـ مبحث تزاحم : مرجحات باب تزاحم ـ معنای قدرت ـ 09/ 08/ 95 برابر با بيست وهشتم محرم الحرام 1438 398

آمار بازدیدکنندگان

107002
امروزامروز288
دیروزدیروز475
این هفتهاین هفته1175
این ماهاین ماه30420
کل بازدیدهاکل بازدیدها1070027

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري