سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه چهل و هفتم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ مسأله 3 ـ 23/ 09/ 95 برابر با سیزدهم ربيع الأوّل 1438 351
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه چهل و ششم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ صلاة علی الصبیِ ـ 22/ 09/ 95 برابر با دوازدهم ربيع الأوّل 1438 341
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه چهل و پنجم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ صلاة علی الصبیِ ـ 21/ 09/ 95 برابر با يازدهم ربيع الأوّل 1438 323
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه چهل و چهارم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ صلاة علی الصبیِ ـ 20/ 09/ 95 برابر با دهم ربيع الأوّل 1438 361
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه چهل و سوم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ صلاة علی الصبیِ ـ 17/ 09/ 95 برابر با هفتم ربيع الأوّل 1438 323
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه چهل ودوّم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ صلاة علی الصبیِ ـ 16/ 09/ 95 برابر با ششم ربيع الأوّل 1438 352
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه چهل ويکم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ 15/ 09/ 95 برابر با پنجم ربيع الأوّل 1438 363
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه چهلم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ 14/ 09/ 95 برابر با چهارم ربيع الأوّل 1438 340
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه سی و نهم ـ فصل فیِ الجريدتین ـ 13/ 09/ 95 برابر با سوّم ربيع الأوّل 1438 387
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه سی و هشتم ـ فصل فیِ الجريدتین ـ 24/ 08/ 95 برابر با چهاردهم صفر 1438 448

آمار بازدیدکنندگان

103038
امروزامروز701
دیروزدیروز1060
این هفتهاین هفته880
این ماهاین ماه23256
کل بازدیدهاکل بازدیدها1030381

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري