سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه شصت و هفتم ـ فصل فی الصلاة المیت مسأله 6 ـ 7 ـ 26/ 10/ 95 برابر با شانزدهم ربيع الثانیِ1438 371
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه شصت و ششم ـ فصل فی الصلاة المیت مسأله 3 ـ 6 ـ 25/ 10/ 95 برابر با پانزدهم ربيع الثانیِ1438 339
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه شصت و پنجم ـ کیفیة صلاة علی المنافق ـ 22/ 10/ 95 برابر با دوازدهم ربيع الثانیِ1438 376
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه شصت و چهارم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ کیفیة صلاة علی المخالف ـ 19/ 10/ 95 برابر با نهم ربيع الثانیِ1438 407
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه شصت و سوم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ کیفیة صلاة علی المخالف ـ 18/ 10/ 95 برابر با هشتم ربيع الثانیِ1438 373
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه شصت ودوم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ کیفیة صلاة میت ـ 15/ 10/ 95 برابر با پنجم ربيع الثانیِ1438 386
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه شصت ويکم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ کیفیة صلاة میت ـ 14/ 10/ 95 برابر با چهارم ربيع الثانیِ1438 376
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه شصتم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ کیفیة صلاة میت ـ 13/ 10/ 95 برابر با سوم ربيع الثانیِ1438 376
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه پنجاه و نهم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ مسأله 20 ـ 12/ 10/ 95 برابر با دوم ربيع الثانیِ1438 356
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه پنجاه و هشتم ـ فصل فیِ الصلاة علي الميت ـ مسأله 19 ـ 8/ 10/ 95 برابر با بيست و هشتم ربيع الأوّل 1438 351

آمار بازدیدکنندگان

112271
امروزامروز335
دیروزدیروز1392
این هفتهاین هفته6492
این ماهاین ماه13059
کل بازدیدهاکل بازدیدها1122717

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري