سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هفتاد و هفتم ـ شرائط نماز میت مسأله14 ـ 15 ـ 10/ 11/ 95 برابر با سی أم ربيع الثانیِ1438 347
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هفتاد و ششم ـ شرائط نماز میت مسأله 11 ـ 14 ـ 09/ 11/ 95 برابر با بيست و نهم ربيع الثانیِ1438 337
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هفتاد و پنجم ـ شرائط نماز میت مسأله 7 ـ 10 ـ 06/ 11/ 95 برابر با بيست و ششم ربيع الثانیِ1438 340
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هفتاد و چهارم ـ شرائط نماز میت مسأله 6 ـ 05/ 11/ 95 برابر با بيست و پنجم ربيع الثانیِ1438 353
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هفتاد و سوم ـ شرائط نماز میت مسأله 6 ـ 04/ 11/ 95 برابر با بيست و چهارم ربيع الثانیِ1438 326
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هفتاد و دوم ـ شرائط نماز میت مسأله 4 ـ 6 ـ 03/ 11/ 95 برابر با بيست و سوم ربيع الثانیِ1438 326
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هفتاد ويکم ـ شرائط نماز میت مسأله2 ـ 3 ـ 02/ 11/ 95 برابر با بيست و دوم ربيع الثانیِ1438 357
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هفتاد ـ شرائط نماز میت شرط دوازدهم تا مسأله 1 ـ 29/ 10/ 95 برابر با نوزدهم ربيع الثانیِ1438 270
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه شصت و نهم ـ شرائط نماز میت شرط پنجم تا یازدهم ـ 28/ 10/ 95 برابر با هجدهم ربيع الثانیِ1438 306
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه شصت و هشتم ـ شرائط نماز میت شرط اول تا چهارم ـ 27/ 10/ 95 برابر با هفدهم ربيع الثانیِ1438 279

آمار بازدیدکنندگان

111863
امروزامروز91
دیروزدیروز666
این هفتهاین هفته2409
این ماهاین ماه8976
کل بازدیدهاکل بازدیدها1118634

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري