سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هشتاد و هفتم ـ اداب الصلاة علی المیت ـ 27/ 11/ 95 برابر با هفتدهم جمادي الأولی 1438 310
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هشتاد و ششم ـ اداب الصلاة علی المیت ـ 26/ 11/ 95 برابر با شانزدهم جمادي الأولی 1438 284
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هشتاد و پنجم ـ شرائط نماز میت مسأله 23ـ 20/ 11/ 95 برابر با هفتم جمادي الأولی 1438 325
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هشتاد و چهارم ـ شرائط نماز میت مسأله 23 ـ 19/ 11/ 95 برابر با نهم جمادي الأولی 1438 283
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هشتاد و سوم ـ شرائط نماز میت مسأله 21 ـ 23 ـ 18/ 11/ 95 برابر با هشتم جمادي الأولی 1438 295
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هشتاد و دوم ـ شرائط نماز میت مسأله 20ـ 17/ 11/ 95 برابر با هفتم جمادي الأولی 1438 321
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هشتاد ويکم ـ شرائط نماز میت مسأله 20ـ 16/ 11/ 95 برابر با ششم جمادي الأولی 1438 336
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هشتاد ـ شرائط نماز میت مسأله 20ـ 13/ 11/ 95 برابر با سوم جمادي الأولی 1438 344
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هفتاد و نهم ـ شرائط نماز میت مسأله 19ـ 20ـ 12/ 11/ 95 برابر با دوم جمادي الأولی 1438 338
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هفتاد و هشتم ـ شرائط نماز میت مسأله 16 ـ 18 ـ 11/ 11/ 95 برابر با أوّل جمادي الأولی 1438 279

آمار بازدیدکنندگان

103037
امروزامروز696
دیروزدیروز1060
این هفتهاین هفته875
این ماهاین ماه23251
کل بازدیدهاکل بازدیدها1030376

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري