سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه نود و هفتم ـ المستحبات فی الدفن ـ 15/ 12/ 95 برابر با ششم جمادي الثانیة1438 298
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه نود و ششم ـ فصل فی الدفن مسأله 15 ـ 14/ 12/ 95 برابر با پنجم جمادي الثانیة1438 330
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه نود و پنجم ـ فصل فی الدفن مسأله 15 ـ 9/ 12/ 95 برابر با بيست و نهم جمادي الأولی 1438 313
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه نود و چهارم ـ فصل فی الدفن مسأله 13 ـ 15 ـ 8/ 12/ 95 برابر با بيست و هشتم جمادي الأولی 1438 337
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه نود و سوم ـ فصل فی الدفن مسأله 12 ـ 7/ 12/ 95 برابر با بيست و هفتم جمادي الأولی 1438 323
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه نود و دوم ـ فصل فی الدفن مسأله 9 تا 12 ـ 4/ 12/ 95 برابر با بيست و چهارم جمادي الأولی 1438 343
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه نود ويکم ـ فصل فی الدفن مسأله2 ـ 9 ـ 3/ 12/ 95 برابر با بيست و سوم جمادي الأولی 1438 321
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه نود ـ فصل فی الدفن مسأله2 و 3 ـ 2/ 12/ 95 برابر با بيست ودوم جمادي الأولی 1438 307
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هشتاد و نهم ـ فصل فی الدفن مسأله 1 و 2ـ 1/ 12/ 95 برابر با بيست ويکم جمادي الأولی 1438 329
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هشتاد و هشتم ـ اداب الصلاة علی المیت : مسأله 1 ـ 30/ 11/ 95 برابر با بيستم جمادي الأولی 1438 290

آمار بازدیدکنندگان

102501
امروزامروز629
دیروزدیروز1565
این هفتهاین هفته3687
این ماهاین ماه17889
کل بازدیدهاکل بازدیدها1025014

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري