سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و هفدهم ـ مستثنیات نبش : الثاني ـ 27/ 1/ 96 برابر با هجدهم رجب المرجب1438 255
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و شانزدهم ـ مستثنیات نبش : الاول ـ 26/ 1/ 96 برابر با هفدهم رجب المرجب1438 247
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و پانزدهم ـ مستثنیات نبش : الاول ـ 21/ 1/ 96 برابر با دوازدهم رجب المرجب1438 294
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و چهاردهم ـ مستثنیات نبش : الاول ـ 20/ 1/ 96 برابر با یازدهم رجب المرجب1438 284
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و سیزدهم ـ مستثنیات نبش ـ 19/ 1/ 96 برابر با نهم رجب المرجب1438 318
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و دوازدهم ـ مکروهات دفن ـ 16/ 1/ 96 برابر با هفتم رجب المرجب1438 403
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و يازدهم ـ مکروهات دفن ـ 15/ 1/ 96 برابر با ششم رجب المرجب1438 320
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و دهم ـ مکروهات دفن ـ 14/ 1/ 96 برابر با پنجم رجب المرجب1438 324
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و نهم ـ مکروهات دفن ـ 9/ 1/ 96 برابر با أوّل رجب المرجب1438 372
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و هشتم ـ مکروهات دفن ـ 8/ 1/ 96 برابر با بيست ونهم جمادي الثانیة1438 331

آمار بازدیدکنندگان

102502
امروزامروز635
دیروزدیروز1565
این هفتهاین هفته3693
این ماهاین ماه17895
کل بازدیدهاکل بازدیدها1025020

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري