سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هفدهم ـ فصل فیِ تکفین المیت : مسأله 8 ـ 06/ 07/ 95 برابر با بيست و پنجم ذی الحجة 1437 381
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه شانزدهم ـ فصل فیِ تکفین المیت : مسأله 6 ـ 7 ـ 8 ـ 05/ 07/ 95 برابر با بيست و چهارم ذی الحجة 1437 400
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه پانزدهم ـ فصل فیِ تکفین المیت ، مسأله 5 : اذا دار الامر فیِ حال الاضطرار ـ 04/ 07/ 95 برابر با بيست و سوم ذی الحجة 1437 386
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه چهاردهم ـ فصل فیِ تکفین المیت ، مسأله 5 : اذا دار الامر فیِ حال الاضطرار ـ 03/ 07/ 95 برابر با بيست و دوم ذی الحجة 1437 371
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه سیزدهم ـ فصل فیِ تکفین المیت ، مسأله4 : اما في الاضطرار فیجوز بالجمیع ـ 31/ 06/ 95 برابر با نوزدهم ذی الحجة 1437 416
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه دوازدهم ـ فصل فیِ تکفین المیت ، مسأله5 : تکفین بالصوف والوبر ـ 29/ 06/ 95 برابر با هفدهم ذی الحجة 1437 375
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه يازدهم ـ فصل فیِ تکفین المیت ، مسأله5 : تکفین بجلد ما یأکل لحمه ـ 28/ 06/ 95 برابر با شانزدهم ذی الحجة 1437 437
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه دهم ـ فصل فیِ تکفین المیت ، مسأله5 : تکفین بالحریر الخالص ـ 27/ 06/ 95 برابر با پانزدهم ذی الحجة 1437 347
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه نهم ـ فصل فیِ تکفین المیت ، مسأله5 : تکفین بالنجس ـ 24/ 06/ 95 برابر با دوازدهم ذی الحجة 1437 353
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه هشتم ـ فصل فیِ تکفین المیت ، مسأله 4 تکفین بالمغصوب ـ 23/ 06/ 95 برابر با يازدهم ذی الحجة 1437 398

آمار بازدیدکنندگان

116899
امروزامروز318
دیروزدیروز1491
این هفتهاین هفته7224
این ماهاین ماه27267
کل بازدیدهاکل بازدیدها1168996

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري