سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست وهفتم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 13/ 2/ 96 برابر با ششم شعبان المعظم 1438 257
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست وششم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 12/ 2/ 96 برابر با پنجم شعبان المعظم 1438 234
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست وپنجم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 11/ 2/ 96 برابر با چهارم شعبان المعظم 1438 240
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست وچهارم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 9/ 2/ 96 برابر با دوم شعبان المعظم 1438 243
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست وسوم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 6/ 2/ 96 برابر با بيست وهشتم رجب المرجب1438 256
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست ودوم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 4/ 2/ 96 برابر با بيست وششم رجب المرجب1438 248
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست ويکم ـ مستثنیات نبش : مسأله18 تا 20 واغسال مندوبه ـ 2/ 2/ 96 برابر با بيست وچهارم رجب المرجب1438 250
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيستم ـ مستثنیات نبش : مسأله 10 تا 17 ـ 30/ 1/ 96 برابر با بيست ويکم رجب المرجب1438 220
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و نوزدهم ـ مستثنیات نبش : التاسع مسأله 9 ـ 29/ 1/ 96 برابر با بيست رجب المرجب1438 231
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و هجدهم ـ مستثنیات نبش : الثالث ـ السابع ـ 28/ 1/ 96 برابر با نوزدهم رجب المرجب1438 246

آمار بازدیدکنندگان

102936
امروزامروز741
دیروزدیروز948
این هفتهاین هفته8034
این ماهاین ماه22236
کل بازدیدهاکل بازدیدها1029361

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري