سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست وهفتم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 13/ 2/ 96 برابر با ششم شعبان المعظم 1438 295
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست وششم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 12/ 2/ 96 برابر با پنجم شعبان المعظم 1438 273
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست وپنجم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 11/ 2/ 96 برابر با چهارم شعبان المعظم 1438 291
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست وچهارم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 9/ 2/ 96 برابر با دوم شعبان المعظم 1438 288
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست وسوم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 6/ 2/ 96 برابر با بيست وهشتم رجب المرجب1438 301
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست ودوم ـ اغسال مندوبه : غسل جمعه ـ 4/ 2/ 96 برابر با بيست وششم رجب المرجب1438 296
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيست ويکم ـ مستثنیات نبش : مسأله18 تا 20 واغسال مندوبه ـ 2/ 2/ 96 برابر با بيست وچهارم رجب المرجب1438 302
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و بيستم ـ مستثنیات نبش : مسأله 10 تا 17 ـ 30/ 1/ 96 برابر با بيست ويکم رجب المرجب1438 232
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و نوزدهم ـ مستثنیات نبش : التاسع مسأله 9 ـ 29/ 1/ 96 برابر با بيست رجب المرجب1438 253
درس خارج فقه آیت الله گنجی دام ظلّه جلسه صد و هجدهم ـ مستثنیات نبش : الثالث ـ السابع ـ 28/ 1/ 96 برابر با نوزدهم رجب المرجب1438 281

آمار بازدیدکنندگان

111863
امروزامروز91
دیروزدیروز666
این هفتهاین هفته2409
این ماهاین ماه8976
کل بازدیدهاکل بازدیدها1118634

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري