سال تحصیلی 94 ـ 95

Title Hits
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و شانزدهم ـ اگر شک بعد از عمل مسبوق به شک دیگری باشد ـ 10 رجب المرجب 1437 برابر با 30/ 01/ 95 375
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و پانزدهم ـ جریان قاعده فراغ در شبهات موضوعیه ـ 9 رجب المرجب 1437 برابر با 29/ 01/ 95 418
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و چهاردهم ـ فرع سوم از فروع اذکریة ـ 8 رجب المرجب 1437 برابر با 28/ 01/ 95 386
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و سیزدهم ـ جریان قاعده فراغ و تجاوز در فرض غفلت یا التفات ـ 5 رجب المرجب 1437 برابر با 25/ 01/ 95 396
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و دوازدهم ـ جریان قاعده فراغ و تجاوز در فرض غفلت یا التفات ـ 4 رجب المرجب 1437 برابر با 24/ 01/ 95 402
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و يازدهم ـ جریان قاعده فراغ و تجاوز در فرض غفلت یا التفات ـ 2 رجب المرجب 1437 برابر با 22/ 01/ 95 389
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و دهم : فرع پنجم در قاعده فراغ و تجاوز ـ 1 رجب المرجب 1437 برابر با 21/ 01/ 95 422
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و نهم ـ فرع چهارم در قاعده تجاوز و فراغ ـ 27 جمادي الثانیِ 1437 برابر با 18/ 01/ 95 369
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و هشتم ـ فروعی در قاعده تجاوز و فراغ ـ 26 جمادي الثانیِ 1437 برابر با 17/ 01/ 95 398
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و هفتم ـ أقوال أربعه در تجاوز از محل ـ فروع مسأله ـ 25 جمادي الثانیِ 1437 برابر با 16/ 01/ 95 412

آمار بازدیدکنندگان

103054
امروزامروز864
دیروزدیروز1060
این هفتهاین هفته1043
این ماهاین ماه23419
کل بازدیدهاکل بازدیدها1030544

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري