سال تحصیلی 94 ـ 95

Title Hits
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و بیست و ششم ـ جریان قاعده تجاوز در شک در نقیصه ـ 24 رجب المرجب 1437 برابر با 13/ 02/ 95 477
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و بیست و پنجم ـ اصل مصحح و متمم ـ 23 رجب المرجب 1437 برابر با 12/ 02/ 95 471
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و بیست و چهارم ـ دو استثناء در جریان قاعده فراغ و تجاوز ـ 22 رجب المرجب 1437 برابر با 11/ 02/ 95 429
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و بیست و سوم ـ جریان قاعده فراغ و تجاوز در قصد عنوان ـ 19 رجب المرجب 1437 برابر با 08/ 02/ 95 419
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و بیست و دوم ـ شرطیة مبالات و جریان قاعده تجاوز ـ 18رجب المرجب 1437 برابر با 07/ 02/ 95 424
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و بیست ويکم ـ جریان قاعده تجاوز در شرط مقارن ـ 17رجب المرجب 1437 برابر با 06/ 02/ 95 408
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و بیستم ـ جریان قاعده تجاوز در شروط ـ 16رجب المرجب 1437 برابر با 05/ 02/ 95 374
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و نوزدهم ـ الجهة الثالث عشر : جریان قاعده فراغ و تجاوز نسبت به اجزاء و شرائط ـ 15رجب المرجب 1437 برابر با 04/ 02/ 95 384
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و هجدهم ـ الجهة الثالث عشر : شک در تحقق شرط یا مشروط ـ 12رجب المرجب 1437 برابر با 01/ 02/ 95 381
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و هفدهم ـ اختلاف مرحوم نائینیِ و اقاضیاء در تأخر شک بعد از عمل ـ11 رجب المرجب 1437 برابر با 31/ 01/ 95 361

آمار بازدیدکنندگان

103057
امروزامروز894
دیروزدیروز1060
این هفتهاین هفته1073
این ماهاین ماه23449
کل بازدیدهاکل بازدیدها1030574

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري