سال تحصیلی 94 ـ 95

Title Hits
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و سی و ششم ـ اصالة الصحة در غیر معاملات ـ 10 شعبان المعظم 1437 برابر با 28/ 02/ 95 470
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و سی و پنجم ـ اصالة الصحة در معاملات ـ 9 شعبان المعظم 1437 برابر با 27/ 02/ 95 434
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و سی و چهارم ـ اصالة الصحة در معاملات ـ 8شعبان المعظم 1437 برابر با 26/ 02/ 95 422
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و سی و سوم ـ صحة واقعیة و صحة ظاهریة ـ 7 شعبان المعظم 1437 برابر با 25/ 02/ 95 420
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و سی و دوم ـ معنای صحة در أصالة الصحة ـ 4 شعبان المعظم 1437 برابر با 22/ 02/ 95 446
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و سی و يکم ـ اصالة الصحة : ادله اصالة الصحة ـ 3 شعبان المعظم 1437 برابر با 21/ 02/ 95 438
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و سی ام ـ اصالة الصحة : ادله اصالة الصحة ـ 2 شعبان المعظم 1437 برابر با 20/ 02/ 95 382
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و بیست و نهم ـ اصالة الصحة : موضوع بحث ، معنای صحة ـ 1 شعبان المعظم 1437 برابر با 19/ 02/ 95 383
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و بیست و هشتم ـ قاعده فراغ و تجاوز عزیمة است یا رخصة ـ 29 رجب المرجب 1437 برابر با 18/ 02/ 95 388
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و بیست و هفتم ـ قاعده تجاوز مصحح عمل نه مبطل عمل ـ 26 رجب المرجب 1437 برابر با 15/ 02/ 95 412

آمار بازدیدکنندگان

112271
امروزامروز335
دیروزدیروز1392
این هفتهاین هفته6492
این ماهاین ماه13059
کل بازدیدهاکل بازدیدها1122717

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري