سال تحصیلی 94 ـ 95

Title Hits
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و ششم ـ قاعده ید ـ 25شعبان برابر با 12/ 03/ 95 662
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و پنجم ـ قاعده ید ـ 24 شعبان برابر با 11/ 03/ 95 653
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و چهارم ـ قاعده ید ـ 23 شعبان برابر با 10/ 03/ 95 831
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و سوم ـ اصالة الصحة : أصل أو أمارة ـ 22 شعبان برابر با 09/ 03/ 95 702
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و دوم ـ اصالة الصحة : أصل أو أمارة ـ 21 شعبان برابر با 08/ 03/ 95 776
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و يکم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 18شعبان برابر با 05/ 03/ 95 725
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهلم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 17 شعبان برابر با 04/ 03/ 95 695
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و سی و هشتم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 14 شعبان برابر با 01/ 03/ 95 631
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و سی و نهم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 16شعبان برابر با 03/ 03/ 95 614
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و سی و هفتم ـ صحة کل شیء بحسبه و فروع آن ـ 11 شعبان المعظم 1437 برابر با 29/ 02/ 95 599

آمار بازدیدکنندگان

110017
امروزامروز133
دیروزدیروز1206
این هفتهاین هفته1535
این ماهاین ماه24718
کل بازدیدهاکل بازدیدها1100171

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري