سال تحصیلی 94 ـ 95

Title Hits
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و ششم ـ قاعده ید ـ 25شعبان برابر با 12/ 03/ 95 761
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و پنجم ـ قاعده ید ـ 24 شعبان برابر با 11/ 03/ 95 752
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و چهارم ـ قاعده ید ـ 23 شعبان برابر با 10/ 03/ 95 933
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و سوم ـ اصالة الصحة : أصل أو أمارة ـ 22 شعبان برابر با 09/ 03/ 95 795
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و دوم ـ اصالة الصحة : أصل أو أمارة ـ 21 شعبان برابر با 08/ 03/ 95 863
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و يکم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 18شعبان برابر با 05/ 03/ 95 828
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهلم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 17 شعبان برابر با 04/ 03/ 95 787
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و سی و هشتم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 14 شعبان برابر با 01/ 03/ 95 693
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و سی و نهم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 16شعبان برابر با 03/ 03/ 95 674
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و سی و هفتم ـ صحة کل شیء بحسبه و فروع آن ـ 11 شعبان المعظم 1437 برابر با 29/ 02/ 95 659

آمار بازدیدکنندگان

116828
امروزامروز1097
دیروزدیروز1739
این هفتهاین هفته6512
این ماهاین ماه26555
کل بازدیدهاکل بازدیدها1168284

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري