سال تحصیلی 94 ـ 95

عنوان کلیک ها
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و ششم ـ قاعده ید ـ 25شعبان برابر با 12/ 03/ 95 494
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و پنجم ـ قاعده ید ـ 24 شعبان برابر با 11/ 03/ 95 462
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و چهارم ـ قاعده ید ـ 23 شعبان برابر با 10/ 03/ 95 656
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و سوم ـ اصالة الصحة : أصل أو أمارة ـ 22 شعبان برابر با 09/ 03/ 95 544
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و دوم ـ اصالة الصحة : أصل أو أمارة ـ 21 شعبان برابر با 08/ 03/ 95 603
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهل و يکم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 18شعبان برابر با 05/ 03/ 95 548
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و چهلم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 17 شعبان برابر با 04/ 03/ 95 535
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و سی و هشتم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 14 شعبان برابر با 01/ 03/ 95 525
درس خارج اصول آیت الله گنجی دام ظله جلسه صد و سی و نهم ـ اصالة الصحة : صحة کل شیء بحسبه ـ 16شعبان برابر با 03/ 03/ 95 494
درس خارج أصول آيت الله گنجی دام ظلّه ـ جلسه صد و سی و هفتم ـ صحة کل شیء بحسبه و فروع آن ـ 11 شعبان المعظم 1437 برابر با 29/ 02/ 95 488

آمار بازدیدکنندگان

998417
امروزامروز150
دیروزدیروز1479
این هفتهاین هفته1629
این ماهاین ماه25778
کل بازدیدهاکل بازدیدها998417

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري