سال تحصیلی 94 ـ 95

Title Hits
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و ششم ـ کیفیة غسل میت : مسأله 10 : اذا ارتفع العذر عن الغسل . ـ 10 شعبان المعظم 1437 برابر با 28/ 02/ 95 536
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و پنجم ـ کیفیة غسل میت : مسأله 8 : اذا کان المیت مجروحاً... ـ 9 شعبان المعظم 1437 برابر با 27/ 02/ 95 443
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و چهام ـ کیفیة غسل میت : مسأله 7 ـ 8 شعبان المعظم 1437 برابر با 26/ 02/ 95 387
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و سوم ـ کیفیة غسل میت : صورت تعذر آب برای غسل میت ـ 7 شعبان المعظم 1437 برابر با 25/ 02/ 95 386
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و دوم ـ کیفیة غسل میت : صورت تعذر آب برای غسل میت ـ 4 شعبان المعظم 1437 برابر با 22/ 02/ 95 426
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و يکم ـ کیفیة غسل میت : مسأله 5 : اذا تعذر أحد الخلیطین ـ 3 شعبان المعظم 1437 برابر با 21/ 02/ 95 410
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی أم ـ کیفیة غسل میت : مسأله 5 : اذا تعذر أحد الخلیطین ـ 2 شعبان المعظم 1437 برابر با 20/ 02/ 95 392
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و بيست و نهم ـ کیفیة غسل میت : مسأله 5 : اذا تعذر أحد الخلیطین ـ 1 شعبان المعظم 1437 برابر با 19/ 02/ 95 341
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و بيست و هشتم ـ کیفیة غسل میت : عدم وجوب وضوء قبل از غسل میت ـ 29 رجب المرجب 1437 برابر با 18/ 02/ 95 362
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و بيست و هفتم ـ کیفیة غسل میت : عدم وجوب وضوء قبل از غسل میت ـ 26 رجب المرجب 1437 برابر با 15/ 02/ 95 393

آمار بازدیدکنندگان

112271
امروزامروز335
دیروزدیروز1392
این هفتهاین هفته6492
این ماهاین ماه13059
کل بازدیدهاکل بازدیدها1122717

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري