سال تحصیلی 94 ـ 95

Title Hits
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و ششم ـ کیفیة غسل میت : مسأله 10 : اذا ارتفع العذر عن الغسل . ـ 10 شعبان المعظم 1437 برابر با 28/ 02/ 95 512
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و پنجم ـ کیفیة غسل میت : مسأله 8 : اذا کان المیت مجروحاً... ـ 9 شعبان المعظم 1437 برابر با 27/ 02/ 95 414
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و چهام ـ کیفیة غسل میت : مسأله 7 ـ 8 شعبان المعظم 1437 برابر با 26/ 02/ 95 363
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و سوم ـ کیفیة غسل میت : صورت تعذر آب برای غسل میت ـ 7 شعبان المعظم 1437 برابر با 25/ 02/ 95 357
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و دوم ـ کیفیة غسل میت : صورت تعذر آب برای غسل میت ـ 4 شعبان المعظم 1437 برابر با 22/ 02/ 95 385
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی و يکم ـ کیفیة غسل میت : مسأله 5 : اذا تعذر أحد الخلیطین ـ 3 شعبان المعظم 1437 برابر با 21/ 02/ 95 378
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و سی أم ـ کیفیة غسل میت : مسأله 5 : اذا تعذر أحد الخلیطین ـ 2 شعبان المعظم 1437 برابر با 20/ 02/ 95 358
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و بيست و نهم ـ کیفیة غسل میت : مسأله 5 : اذا تعذر أحد الخلیطین ـ 1 شعبان المعظم 1437 برابر با 19/ 02/ 95 327
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و بيست و هشتم ـ کیفیة غسل میت : عدم وجوب وضوء قبل از غسل میت ـ 29 رجب المرجب 1437 برابر با 18/ 02/ 95 353
درس خارج فقه آيت الله گنجي دام ظلّه جلسه صد و بيست و هفتم ـ کیفیة غسل میت : عدم وجوب وضوء قبل از غسل میت ـ 26 رجب المرجب 1437 برابر با 15/ 02/ 95 374

آمار بازدیدکنندگان

103039
امروزامروز711
دیروزدیروز1060
این هفتهاین هفته890
این ماهاین ماه23266
کل بازدیدهاکل بازدیدها1030391

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري