آخرين مطالب وارد شده در بخش أصول - سال تحصيلی 96 ـ 97

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هفدهم : 1/ 2/ 97 برابر با 4 شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و شانزدهم : 29/ 1/ 97 برابر با 1...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و پانزدهم : 28/ 1/ 97 برابر با 3...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و چهاردهم : 27/ 1/ 97 برابر با 2...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و سيزدهم : 26/ 1/ 97 برابر با 28...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و دوازدهم : 22/ 1/ 97 برابر با 2...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و يازدهم : 21/ 1/ 97 برابر با 23...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و دهم : 20/ 1/ 97 برابر با 22 رج...

...


ادامه ...
01234567

آخرين مطالب وارد شده در بخش فقه - سال تحصيلی 96ـ 97

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهفدهم: 1/ 2/ 97 برابر با 4شعبان143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وپانزدهم: 28/ 1/ 97 برابر با 30 رجب...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وچهاردهم: 27/ 1/ 97 برابر با 29 رجب...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وسيزدهم: 26/ 1/ 97 برابر با 28 رجب ...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ودوازدهم: 22/ 1/ 97 برابر با 24 رجب...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ويازدهم: 21/ 1/ 97 برابر با 23 رجب ...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ودهم: 20/ 1/ 97 برابر با 22 رجب 143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ونهم: 19/ 1/ 97 برابر با 21 رجب 143...

...


ادامه ...
01234567

آخرین مباحث تالار علمی امام محمد باقر علیه السلام

آمار بازدیدکنندگان

998068
امروزامروز1280
دیروزدیروز1286
این هفتهاین هفته1280
این ماهاین ماه25429
کل بازدیدهاکل بازدیدها998068

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري